« De samenwerking met GBO maakt onze makelaars efficiënter en bevordert het wederzijds vertrouwen »

Steve Goossens

Chief Digital & Data officer bij P&V

Vivium is het merk van de P&V-groep die meer dan 1.350 makelaars in België ondersteunt. Het geeft hen een prominente plaats en onderhoudt met elk van hen een robuuste, vertrouwensvolle en winstgevende relatie. Vandaar hun slogan « Zeker van elkaar ». In deze context probeert Vivium haar partners altijd de innovatieve digitale oplossingen te bieden die ze nodig hebben om efficiënt te werken. GBO cloud maakt al bijna 20 jaar deel uit van deze tools.

Steve Goossens, Chief Digital & Data officer bij P&V, verklaart het belang van GBO cloud voor hun makelaars: « De overdracht van financiële gegevens en documenten gebeurt digitaal en zonder fouten of dubbele codering. Deze transparante uitwisseling maakt onze makelaars efficiënter en bevordert het wederzijds vertrouwen. Voor Vivium komt GBO tegemoet aan een boekhoudkundige behoefte die in de markt nog niet vervuld was. Behoefte aan papierreductie en ondersteuning van interne procedures. Mede hierdoor omvat de samenwerking met GBO nu ook de uitwisseling van financiële gegevens met Arces, het merk P&V gespecialiseerd in rechtsbijstand. »

De Vivium Digital Awards, digitalisering ten dienste van makelaars

Sinds 2019 gaat Vivium nog verder voor haar makelaars door het aanbieden van de Vivium Digital Awards. Dit jaarlijks evenement plaatst de digitale tools, die makelaars in staat stellen hun rol als drijvende kracht in de verzekeringswereld te vervullen, in de schijnwerpers. Deze oplossingen zijn onderverdeeld in verschillende categorieën: life, non-life, klanteninteractie, financieel beheer en productconfiguratie.

Hiermee helpt Vivium haar makelaars te professionaliseren door middel van digitalisering. « Wij hebben het gevoel dat hun kennis groeit en dat er oplossingen worden ontwikkeld, die voorheen onbekend waren, om de efficiëntie van onze partnerkantoren en de tevredenheid van hun klanten te vergroten. Dit alles draagt ook bij aan het versterken van de onafhankelijke rol van de makelaar. »

In 2022 erkende de jury van de Vivium Digital Awards GBO cloud als Elite in de categorie ‘Financieel beheer’. « Een welverdiend succes! En zeker gezien de transformatie naar de cloud die gebruik maakt van nieuwe technologieën ten dienste van verzekeraars. », besluit Steve Goossens.

« De rationalisatie en de automatisering van onze processen via GBO cloud verhogen de kwaliteit van de relatie met onze makelaars »
Christophe Vijverman en Pierre Leboulle